1
คุณรัชนี แก้วทิพย์รัตน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 01 Apr 2022

คุณรัชนี แก้วทิพย์รัตน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณวิลักษณา - คุณวิลาสินี ศรีมาวิน มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 31 Mar 2022

คุณวิลักษณา - คุณวิลาสินี ศรีมาวิน มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณวิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ และคุณนวภัส รัตนวงศ์ไพศาล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 31 Mar 2022

คุณวิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ และคุณนวภัส รัตนวงศ์ไพศาล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุวรรณา - คุณวรรณี ไหลไพบูลย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Mar 2022

คุณสุวรรณา - คุณวรรณี ไหลไพบูลย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอก เจริญ และคุณปฐมา ไชยสิทธิ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Mar 2022

นาวาเอก เจริญ และคุณปฐมา ไชยสิทธิ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง พจนีย์ ภูไทย และคุณพรฤดี ภูไทย มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 14 Mar 2022

นาวาเอกหญิง พจนีย์ ภูไทย และคุณพรฤดี ภูไทย มอบเงินบริจาค

จำนวน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน 14 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท เผดิมพงศ์ รุมาคม มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 04 Mar 2022

พลเรือโท เผดิมพงศ์ รุมาคม มอบเงินบริจาค

จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า และกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณธัณย์จิรา เธียรฤทธิวงศ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Feb 2022

คุณธัณย์จิรา เธียรฤทธิวงศ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 18   NEXT