1
นาวาเอก พนัส จิเจริญ มอบเงินบริจาคในนาม คุณไพโรจน์ - คุณกาญจนา จิเจริญ
โพสเมื่อ : 16 May 2023

นาวาเอก พนัส จิเจริญ มอบเงินบริจาคในนาม คุณไพโรจน์ - คุณกาญจนา จิเจริญ

จำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ดร.ทรงพร จั่นเทศ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 May 2023

ดร.ทรงพร จั่นเทศ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ดร.พรรณทิพา - คุณทิพย์ จั่นเทศ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 May 2023

ดร.พรรณทิพา - คุณทิพย์ จั่นเทศ มอบเงินบริจาค

จำนวน 60,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณณวรุณ นิยมทอง มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 01 May 2023

คุณณวรุณ นิยมทอง มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเรวดี จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Apr 2023

คุณเรวดี จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสาธัตถ์ แก้วนิตย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Apr 2023

คุณสาธัตถ์ แก้วนิตย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเบ๊ซูจิง แซ่ลิ้ม มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Apr 2023

คุณเบ๊ซูจิง แซ่ลิ้ม มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อรถเข็นนั่งจำนวน 8 คัน มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณวิโรจน์ อำนาจเกษม และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Apr 2023

คุณวิโรจน์ อำนาจเกษม และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 60,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...456789... 31   NEXT