1
มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 17 Nov 2021

มูลนิธิอาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณบุญปลูก มิ่งขวัญ เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
พิธีทำบุญมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ใหม่)
โพสเมื่อ : 11 Nov 2021

พิธีทำบุญมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ใหม่)

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นประธานพิธีทำบุญมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.ฯ เข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ
คุณอิงกมล ชาญสืบกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Oct 2021

คุณอิงกมล ชาญสืบกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์กลุ่มงานจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และจำนวน 10,000 บาท เพื่อสบทบทุนโครงการสร้างพระพุทธรูปหยกแกะสลักพร้อมวิหารประดิษฐาน ณ มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 11 Oct 2021

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท โดยสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างพระพุทธรูปหยกแกะสลักและวิหารประดิษฐาน จำนวน 500,000 บาท และเพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
คุณพลยุทธ อังกินันทน์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 11 Oct 2021

คุณพลยุทธ อังกินันทน์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Sep 2021

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน

อ่านต่อ
นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Sep 2021

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 81 มอบเงินบริจาค

จำนวน 25,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

อ่านต่อ
กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ สปก.สสท.ทร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Sep 2021

กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ สปก.สสท.ทร มอบเงินบริจาค

จำนวน 17,499 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

อ่านต่อ
BACK   1 ...5678910... 17   NEXT