1

ผศ.ลยาศรี หุณฑนะเสวี และครอบครัว มอบเงินบริจาค

ผศ.ลยาศรี หุณฑนะเสวี และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567