1

นาวาเอก วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ มอบเงินบริจาค

นาวาเอก วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อแผนกรังสีร่วมรักษา กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ฯ โดยมี พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567