1
พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Sep 2021

พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

อ่านต่อ
มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Sep 2021

มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบเงินบริจาค

จำนวน 318,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ โดยมี พลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต เป็นผู้แทน

อ่านต่อ
บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Sep 2021

บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 318,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) และเครื่องติดตามสัญญาณชีพ โดยมี คุณวิจิตร รัตนศิริวิไล เป็นผู้แทนมอบ

อ่านต่อ
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Aug 2021

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง High Flow ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Aug 2021

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58 มอบเงินบริจาค

จำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Aug 2021

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Aug 2021

พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง พาชื่น วงศาโรจน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Aug 2021

พลเรือตรีหญิง พาชื่น วงศาโรจน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง High Flow ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
BACK   1 ...67891011... 17   NEXT