1
บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 14 Jun 2021

บจก.ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid-19 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
คณะนักเรียนนายเรือ 87 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 08 Jun 2021

คณะนักเรียนนายเรือ 87 มอบเงินบริจาค

จำนวน 30,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ดยมี นาวาเอก ทวีศักดิ์ สายแวว ประธานรุ่น และคุณะ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 03 Jun 2021

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
Thai & Southeast Asian Association of California ( TSAAC ) San Diego California มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 01 Jun 2021

Thai & Southeast Asian Association of California ( TSAAC ) San Diego California มอบเงินบริจาค

จำนวน 218,073.50 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี ลเรือตรีหญิง จิรภา ชัยเลิศ เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 01 Jun 2021

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด และคณะ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
โครงการ " สคบ.รวมใจ สู้ภัยโควิด " มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 May 2021

โครงการ " สคบ.รวมใจ สู้ภัยโควิด " มอบเงินบริจาค

จำนวน 72,099 บาท มทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.ฯ พร้อมทั้งบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท อัคโทเร็ม โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยในสถนการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือเอก ธีระ - คุณหญิงมัญชุมาศ ห้าวเจริญ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 May 2021

พลเรือเอก ธีระ - คุณหญิงมัญชุมาศ ห้าวเจริญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
ดร.วีระ - คุณกุลวรัดดา วีระกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 May 2021

ดร.วีระ - คุณกุลวรัดดา วีระกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
BACK   1 ...8910111213... 17   NEXT