1

นาวาโท วรพันธ์ สำเภาพร มอบเงินบริจาค

นาวาโท วรพันธ์ สำเภาพร มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566