1
พลเรือโท อำนาจ บุญญะไพบูรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 17 May 2022

พลเรือโท อำนาจ บุญญะไพบูรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุภิส - คุณทวี สำราญ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 17 May 2022

คุณสุภิส - คุณทวี สำราญ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 101,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณประเสริฐ เกตุรุ่งหิรัญ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 11 May 2022

คุณประเสริฐ เกตุรุ่งหิรัญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณนันทิยา จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 06 May 2022

คุณนันทิยา จันจิรบูรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Apr 2022

นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
เรือเอกหญิง ชื่นสุข จันทร์สุวานิชย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Apr 2022

เรือเอกหญิง ชื่นสุข จันทร์สุวานิชย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรี วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Apr 2022

พลเรือตรี วสันต์ หรั่งรวมมิตร์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณรัชนี แก้วทิพย์รัตน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 01 Apr 2022

คุณรัชนี แก้วทิพย์รัตน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...91011121314... 25   NEXT