1
บริษัท CLP Intertrade Co., Ltd. โดย คุณมานพ - คุณงามจิตต์ ลี้โกมลชัย มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 May 2021

บริษัท CLP Intertrade Co., Ltd. โดย คุณมานพ - คุณงามจิตต์ ลี้โกมลชัย มอบเงินบริจาค

จำนวน 110,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์ และดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 May 2021

พลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์ และดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
นาวาเอก สมบูรณ์ เจิมศิริ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 06 May 2021

นาวาเอก สมบูรณ์ เจิมศิริ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
คุณทวินโชค ตันธุวนิตย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 05 May 2021

คุณทวินโชค ตันธุวนิตย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี คุณเสาวนีย์ ซื่อตรง และพลเรือตรี ต้น คงเป็นสุข เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
คุณพัชร์ เอกปัญญาสกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 05 May 2021

คุณพัชร์ เอกปัญญาสกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี คุณเสาวนีย์ ซื่อตรง และพลเรือตรี ต้น คงเป็นสุข เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ
พลเรือเอก กำธร - คุณดวงพร พุ่มหิรัญ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Apr 2021

พลเรือเอก กำธร - คุณดวงพร พุ่มหิรัญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากตัวแทนคณะนายเรือ 85
โพสเมื่อ : 27 Apr 2021

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากตัวแทนคณะนายเรือ 85

เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

อ่านต่อ
สโมสรไลออนส์ ราชเทวีกรุงเทพ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 25 Apr 2021

สโมสรไลออนส์ ราชเทวีกรุงเทพ มอบเงินบริจาค

เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออาหารมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยมี คุณแสงอรุณ ภักดี และคณะ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

อ่านต่อ
BACK   1 ...111213141516... 18   NEXT