1

คุณวิโรจน์ อำนาจเกษม และครอบครัว มอบเงินบริจาค

คุณวิโรจน์ อำนาจเกษม และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566