1
ครอบครัวพัฒนพิฑูรย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 11 Jan 2022

ครอบครัวพัฒนพิฑูรย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุพรรณี วัฒนสาธิตอาภา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 10 Jan 2022

คุณสุพรรณี วัฒนสาธิตอาภา มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่ออาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอภิณี ธรรมโน มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 06 Jan 2022

คุณอภิณี ธรรมโน มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 06 Jan 2022

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการ 105 ดวงใจ

อ่านต่อ
พลเรือตรี มนตรี แสงจิรัง , นาวาเอก พีรพัฒน์ แสงจิรัง และภริยา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Dec 2021

พลเรือตรี มนตรี แสงจิรัง , นาวาเอก พีรพัฒน์ แสงจิรัง และภริยา มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อโครงการแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
บริษัท สยามไบโอไซเอนช์ จำกัด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 17 Dec 2021

บริษัท สยามไบโอไซเอนช์ จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง นรีรัตน์ กุลวานิช มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Nov 2021

พลเรือตรีหญิง นรีรัตน์ กุลวานิช มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอก สมจิตต์ อินทรวิสูตร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 19 Nov 2021

นาวาเอก สมจิตต์ อินทรวิสูตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...121314151617... 25   NEXT