1

นาวาตรี ชอบ - คุณวิมล นาคเวก มอบเงินบริจาค

นาวาตรี ชอบ - คุณวิมล นาคเวก มอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือตรี ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ และพลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566