1

คุณเสน่ห์ - คุณจำปา รุ่งแสง มอบเงินบริจาค

คุณเสน่ห์ - คุณจำปา รุ่งแสง มอบเงินบริจาคจำนวน 201,499 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาตรีหญิง สรวงสุดา แนวจิตร รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566