1
นาวาเอก ไพศาล ดงวิลาหล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Feb 2023

นาวาเอก ไพศาล ดงวิลาหล มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณพจน์ - คุณจำเรียง คำสุวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 14 Feb 2023

คุณพจน์ - คุณจำเรียง คำสุวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท ธานินทร์ - คุณนลินี ทิพย์โส และหลานๆ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 13 Feb 2023

พลเรือโท ธานินทร์ - คุณนลินี ทิพย์โส และหลานๆ มอบเงินบริจาค

จำนวน 210,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อรถเข็นนั่งและที่นอนโฟม สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท สมศักดิ์ - คุณอรนุช ทรัพย์ประเสริฐ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 Feb 2023

พลเรือโท สมศักดิ์ - คุณอรนุช ทรัพย์ประเสริฐ มอบเงินบริจาค

จำนวน 90,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อรถเข็นนั่งจำนวน 7 คัน มอบให้แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณชวน - คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 02 Feb 2023

คุณชวน - คุณอัญชัน ตั้งมติธรรม มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Jan 2023

คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ครอบครัวเกษมศุข มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Jan 2023

ครอบครัวเกษมศุข มอบเงินบริจาค

จำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.ฯ โดยมี คุณหญิงกัลยา เกษมศุข เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
BACK   1 ...789101112... 31   NEXT