1
บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด มอบชุด PAPR จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น
โพสเมื่อ : 24 Aug 2021

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด มอบชุด PAPR จำนวน 2 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น

ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

อ่านต่อ
คณะนักศึกษาการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่1 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Aug 2021

คณะนักศึกษาการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่นที่1 มอบเงินบริจาค

จำนวน 682,395 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Aug 2021

นาวาเอกหญิง ภาวิกา ธรรมโน มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง (High Flow) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
นาวาโท ติรวิทย์ หงสกุล มอบเครื่องผลิตออกซิเจน
โพสเมื่อ : 18 Aug 2021

นาวาโท ติรวิทย์ หงสกุล มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

จำนวน 1 เครื่อง ให้ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.ฯ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

อ่านต่อ
คุณกิตติ์หิรัณย์ และคุณทิพย์พะรัฐ ธรรมวรพล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 19 Jul 2021

คุณกิตติ์หิรัณย์ และคุณทิพย์พะรัฐ ธรรมวรพล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
คุณจารุ อรรถไพศาลศรุดี และนาวาเอกหญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 09 Jul 2021

คุณจารุ อรรถไพศาลศรุดี และนาวาเอกหญิง สรัญญา อรรถไพศาลศรุดี มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสนับสนุนโครงการแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ
คณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 73 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Jun 2021

คณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 73 มอบเงินบริจาค

จำนวน 265,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
คณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 88 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Jun 2021

คณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 88 มอบเงินบริจาค

จำนวน 30,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ชุดต่อสายเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 15 ชุด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านต่อ
BACK   1 ...789101112... 17   NEXT