1

คุณพิสุทธิ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์ มอบเงินบริจาค

คุณพิสุทธิ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์ มอบเงินบริจาคจำนวน 105,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาโทหญิง เย็นฤดี เสตะกสิกร หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566