1

คุณชนานุช วิชิตชลชัย มอบเงินบริจาคในนามนาวาเอก สมัคร แม้นสมุทร

คุณชนานุช วิชิตชลชัย มอบเงินบริจาคในนามนาวาเอก สมัคร แม้นสมุทร จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566