1
บริษัท มานิต แอนด์ ทูล จำกัด มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Apr 2023

บริษัท มานิต แอนด์ ทูล จำกัด มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรี ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 Apr 2023

พลเรือตรี ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอรทัย ภูววีรานนท์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 04 Apr 2023

คุณอรทัย ภูววีรานนท์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
แพทย์หญิง รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 04 Apr 2023

แพทย์หญิง รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา มอบเงินบริจาค

จำนวน 120,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณเครือวัลย์ รื่นเริง
โพสเมื่อ : 28 Mar 2023

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณเครือวัลย์ รื่นเริง

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณนิรมล พรนทีกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Mar 2023

คุณนิรมล พรนทีกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ม.ล.สรัญญา วรวุฒิ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 Mar 2023

ม.ล.สรัญญา วรวุฒิ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุปวีณ์ ธนศรีสุนีย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Mar 2023

คุณสุปวีณ์ ธนศรีสุนีย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปินเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 25   NEXT