1
พลเรือเอก ถาวร - คุณพิศมัย พงศ์พิพัฒน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 03 Jan 2024

พลเรือเอก ถาวร - คุณพิศมัย พงศ์พิพัฒน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 800,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

อ่านต่อ
คุณพิพัฒน์ โอฬารทัศนากูล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 25 Dec 2023

คุณพิพัฒน์ โอฬารทัศนากูล มอบเงินบริจาค

จำนวน 250,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอก สมจิตต์ อินทรวิสูตร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Dec 2023

นาวาเอก สมจิตต์ อินทรวิสูตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณทัศนีย์ ตั้งแต่ง มอบเงินบริจาคในนาม คุณสุนันทา พุกกะคุปต์
โพสเมื่อ : 14 Dec 2023

คุณทัศนีย์ ตั้งแต่ง มอบเงินบริจาคในนาม คุณสุนันทา พุกกะคุปต์

จำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อหอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอนาสิกกรรม (80/9) และหอผู้ป่วย 80/8

อ่านต่อ
ครอบครัวเจริญพานนท์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Nov 2023

ครอบครัวเจริญพานนท์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรีหญิง ชนิดา - คุณชุลีพร เดชขำ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Nov 2023

พลเรือตรีหญิง ชนิดา - คุณชุลีพร เดชขำ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นักเรียนนายเรือ รุ่น 77 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 31 Oct 2023

นักเรียนนายเรือ รุ่น 77 มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 30   NEXT