1
คุณเอื้ออารี พาชีครีพาพล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 12 May 2022

คุณเอื้ออารี พาชีครีพาพล มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือเอก สุทัศน์ - คุณพวงจันทร์ ขยิ่ม มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 11 May 2022

พลเรือเอก สุทัศน์ - คุณพวงจันทร์ ขยิ่ม มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสิริพร มั่นคง มอบเงินบริจาคในนาม นาวาโท เสริม มั่นคง และครอบครัว
โพสเมื่อ : 11 May 2022

คุณสิริพร มั่นคง มอบเงินบริจาคในนาม นาวาโท เสริม มั่นคง และครอบครัว

จำนวน 200,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือเอก วิชล - คุณเยาวลักษณ์ ภูษา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 09 May 2022

พลเรือเอก วิชล - คุณเยาวลักษณ์ ภูษา มอบเงินบริจาค

จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง นัยนา ศิริรัตน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 19 Apr 2022

นาวาเอกหญิง นัยนา ศิริรัตน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ทีโพล
โพสเมื่อ : 19 Apr 2022

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ทีโพล

รวมเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. โดยมี คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน – รองประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
น.อ.หญิง ทัศนีย์ ติตถะสิริ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Apr 2022

น.อ.หญิง ทัศนีย์ ติตถะสิริ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 87   NEXT