1
คุณเจริญชัย จิตตั้งบุญญา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 03 Jun 2024

คุณเจริญชัย จิตตั้งบุญญา มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
คุณพงศ์พันธุ์ - คุณชวลี ตุลยกิจจา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 31 May 2024

คุณพงศ์พันธุ์ - คุณชวลี ตุลยกิจจา มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
คุณวิไล นพวรรณ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 27 May 2024

คุณวิไล นพวรรณ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจาก คณะผู้มีจิตศรัทธาโดยพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต และคุณพยนต์ ศรีโน้ต
โพสเมื่อ : 26 May 2024

ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจาก คณะผู้มีจิตศรัทธาโดยพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต และคุณพยนต์ ศรีโน้ต

จำนวน 6,471,496.99 บาท เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจส่องกล้องแผลเล็ก (MIS Set) ให้แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นพ.สมศักดิ์ - ผศ.อภิญญา ภักดีวงศ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 May 2024

นพ.สมศักดิ์ - ผศ.อภิญญา ภักดีวงศ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
นาวาเอกหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 May 2024

นาวาเอกหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,500,000 บาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
คณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ เส้นทางบุญมีไม่มาก แต่อยากแบ่งปัน ” ครั้งที่ 5 มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 13 May 2024

คณะกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ เส้นทางบุญมีไม่มาก แต่อยากแบ่งปัน ” ครั้งที่ 5 มอบเงินบริจาค

จำนวน 7,500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ
ครอบครัวหงสกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Apr 2024

ครอบครัวหงสกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

อ่านต่อ
BACK   123456... 105   NEXT