1
คุณรัตนา รังสิยาคาร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 28 Nov 2023

คุณรัตนา รังสิยาคาร มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
บริษัท เอเนอร์เจนิกซ์ โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน
โพสเมื่อ : 23 Nov 2023

บริษัท เอเนอร์เจนิกซ์ โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน

จำนวน 2 เครื่อง ให้ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

อ่านต่อ
คุณประกิจ โซวิกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 16 Nov 2023

คุณประกิจ โซวิกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณชาญชัย ไชยบูรณะพันธ์กุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 Nov 2023

คุณชาญชัย ไชยบูรณะพันธ์กุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเพชรรัตน์ เจษฎางษ์กุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 Nov 2023

คุณเพชรรัตน์ เจษฎางษ์กุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอนงค์ เอี่ยมพึ่งพร และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Oct 2023

คุณอนงค์ เอี่ยมพึ่งพร และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเจริญชัย จิตตั้งบุญญา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Oct 2023

คุณเจริญชัย จิตตั้งบุญญา มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
น.ท.จีรวัฒน์ - คุณจิราภา ทินมาลา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 10 Oct 2023

น.ท.จีรวัฒน์ - คุณจิราภา ทินมาลา มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   123456... 103   NEXT