1
คุณประกิจ โซวิกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 16 Nov 2023

คุณประกิจ โซวิกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณชาญชัย ไชยบูรณะพันธ์กุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 Nov 2023

คุณชาญชัย ไชยบูรณะพันธ์กุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเพชรรัตน์ เจษฎางษ์กุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 07 Nov 2023

คุณเพชรรัตน์ เจษฎางษ์กุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอนงค์ เอี่ยมพึ่งพร และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Oct 2023

คุณอนงค์ เอี่ยมพึ่งพร และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณเจริญชัย จิตตั้งบุญญา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 18 Oct 2023

คุณเจริญชัย จิตตั้งบุญญา มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
น.ท.จีรวัฒน์ - คุณจิราภา ทินมาลา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 10 Oct 2023

น.ท.จีรวัฒน์ - คุณจิราภา ทินมาลา มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณพรนภา บูรโสถิกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Sep 2023

คุณพรนภา บูรโสถิกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 14 Sep 2023

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินบริจาค

จำนวน 245,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...234567... 104   NEXT