1
คุณสมพร มานะอุดมการ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 29 Dec 2022

คุณสมพร มานะอุดมการ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 26 Dec 2022

คุณอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณพรทิพย์ ระดับปัญญาวุฒิ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 23 Dec 2022

คุณพรทิพย์ ระดับปัญญาวุฒิ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ดร.อาภาภัทร บุญรอด และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 21 Dec 2022

ดร.อาภาภัทร บุญรอด และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณอัญชลี อนุชิตานุกูล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Dec 2022

คุณอัญชลี อนุชิตานุกูล มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณกรองกาญจน์ วัฒนวิทย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 17 Dec 2022

คุณกรองกาญจน์ วัฒนวิทย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรี มนตรี แสงจิรัง นาวาเอก พีรพัฒน์ แสงจิรังและภริยา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 16 Dec 2022

พลเรือตรี มนตรี แสงจิรัง นาวาเอก พีรพัฒน์ แสงจิรังและภริยา มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณสุมลมาลย์ โฆษิตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 30 Nov 2022

คุณสุมลมาลย์ โฆษิตวิวัฒน์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...234567... 96   NEXT