1
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเปปทีน
โพสเมื่อ : 25 Aug 2023

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเปปทีน

จำนวน 200 ลัง ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ครอบครัวชูจินดา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 24 Aug 2023

ครอบครัวชูจินดา มอบเงินบริจาค

จำนวน 2,020,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก วีระจิตต์ ชูจินดา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และครอบครัว เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
คุณปานทิพย์ พรหมประสิทธิ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Aug 2023

คุณปานทิพย์ พรหมประสิทธิ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท ตุลา เกตุษเฐียร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 19 Aug 2023

พลเรือโท ตุลา เกตุษเฐียร มอบเงินบริจาค

จำนวน 15,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณนิสิต ปัญจพลากรกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 Aug 2023

คุณนิสิต ปัญจพลากรกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 110,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 08 Aug 2023

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือเอก ณพ - คุณจรัญญา พรรณเชษฐ์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 08 Aug 2023

พลเรือเอก ณพ - คุณจรัญญา พรรณเชษฐ์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาโท สวพัศ สถิตย์เสถียร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 04 Aug 2023

นาวาโท สวพัศ สถิตย์เสถียร มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พลเรือเอก สุรพล ภูยานนท์ อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 103   NEXT