1
พลเรือโท ทนง ศิริรังษี มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Dec 2021

พลเรือโท ทนง ศิริรังษี มอบเงินบริจาค

จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณกฤษณ์ ตั้งสง่า และคุณสุทธิพงศ์ กิติสาธร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Dec 2021

คุณกฤษณ์ ตั้งสง่า และคุณสุทธิพงศ์ กิติสาธร มอบเงินบริจาค

จำนวน 150,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 21 Dec 2021

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงแจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 21 Dec 2021

นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงแจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณปราณี เลี้ยวสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 21 Dec 2021

คุณปราณี เลี้ยวสกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณรัตนา เลี้ยวสกุล เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
พลเรือตรี ประธาน ธรรมมาสถิตย์ มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 21 Dec 2021

พลเรือตรี ประธาน ธรรมมาสถิตย์ มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ แผนกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
พลเรือตรี มนตรี แสงจิรัง , นาวาเอก พีรพัฒน์ แสงจิรัง และภริยา มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Dec 2021

พลเรือตรี มนตรี แสงจิรัง , นาวาเอก พีรพัฒน์ แสงจิรัง และภริยา มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณพิชญ์พงษ์ มั่งทอง และคุณศิริสุข หิรัญยพิสุทธิกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Dec 2021

คุณพิชญ์พงษ์ มั่งทอง และคุณศิริสุข หิรัญยพิสุทธิกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 87   NEXT