1
ดร.วีระ วีระกุล มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 15 Nov 2022

ดร.วีระ วีระกุล มอบเงินบริจาค

จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณณัฐพงศ์ อิ่มสุขวิริยะกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 14 Nov 2022

คุณณัฐพงศ์ อิ่มสุขวิริยะกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณประภารัตน์ อินทรวิสูตร และ คุณประไพศร อินทรวิสูตร มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 14 Nov 2022

คุณประภารัตน์ อินทรวิสูตร และ คุณประไพศร อินทรวิสูตร มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณพรชัย – คุณจิตหทัย ชะอุ่ม มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 01 Nov 2022

คุณพรชัย – คุณจิตหทัย ชะอุ่ม มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
เรือเอก สมปอง ศรีโหร มอบเงินบริจาคเงิน
โพสเมื่อ : 30 Oct 2022

เรือเอก สมปอง ศรีโหร มอบเงินบริจาคเงิน

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
คุณมานะ - คุณศิริลักษณ์ สถิตทรงธรรม มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 20 Oct 2022

คุณมานะ - คุณศิริลักษณ์ สถิตทรงธรรม มอบเงินบริจาค

จำนวน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานเกษียณอายุราชการให้กำลังพล
โพสเมื่อ : 22 Sep 2022

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดงานเกษียณอายุราชการให้กำลังพล

ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด “ ปิ่นเกล้ากษิณาลัย สายใยนิรันดร ๖๕ ”

อ่านต่อ
คุณมัณฑนา ลิมปวธัญญู มอบเงินบริจาค
โพสเมื่อ : 22 Sep 2022

คุณมัณฑนา ลิมปวธัญญู มอบเงินบริจาค

จำนวน 200,000 บาท เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี คุณจินน์ปณัช จันทร์วุฒิคุณ เป็นผู้มอบ

อ่านต่อ
BACK   1 ...345678... 96   NEXT