1
กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด - วิสัญญี และกลุ่มงานพยาบาลศัลยกรรม รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 27 Feb 2020

กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานพยาบาลห้องผ่าตัด - วิสัญญี และกลุ่มงานพยาบาลศัลยกรรม รพ.ฯ

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ เรื่อง “ ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม ”

อ่านต่อ
แผนกบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ฯ จัดการบรรยายวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 Feb 2020

แผนกบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ฯ จัดการบรรยายวิชาการ

น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการบรรยายวิชาการ เรื่อง " Respirator Update 2020 : Savina 300 with Oxygen Therapy "

อ่านต่อ
กลุ่มงานพัสดุ รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 24 Feb 2020

กลุ่มงานพัสดุ รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ
สำนักงานกำลังพล รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร
โพสเมื่อ : 22 Feb 2020

สำนักงานกำลังพล รพ.ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมดูแลกำลังพลที่ไปปฏิบัติราชการทางทหาร เรื่อง " การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. "

อ่านต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 20 Feb 2020

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH - GCP "

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการอบรม " พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมการพยาบาล "
โพสเมื่อ : 17 Feb 2020

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการอบรม " พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมการพยาบาล "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม " พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมการพยาบาล "

อ่านต่อ
งานสัมมนา “ หลักการบริหารสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน...การบริหารโรงพยาบาลเชิงยุทธศาสตร์ ”
โพสเมื่อ : 29 Jan 2020

งานสัมมนา “ หลักการบริหารสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน...การบริหารโรงพยาบาลเชิงยุทธศาสตร์ ”

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ หลักการบริหารสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน...การบริหารโรงพยาบาลเชิงยุทธศาสตร์ ”

อ่านต่อ
พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ " เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย " ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 19 Dec 2019

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ " เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย " ครั้งที่ 3

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการ " เดือนพ่อ...เดือนสุขภาพชาย " ครั้งที่ 3

อ่านต่อ
BACK   1 ...234567... 31   NEXT