1
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดการอบรม " การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน งป.63 "
โพสเมื่อ : 03 Sep 2020

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดการอบรม " การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน งป.63 "

น.อ.พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานเปิดการอบรม " การป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน งป.63 "

อ่านต่อ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดการอบรมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ประจำปี
โพสเมื่อ : 02 Sep 2020

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดการอบรมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ประจำปี

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากรใน รพ.ฯ

อ่านต่อ
ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากรใน รพ.ฯ "
โพสเมื่อ : 26 Aug 2020

ศูนย์สันติวิธีและบริหารความเสี่ยง รพ.ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากรใน รพ.ฯ "

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากรใน รพ.ฯ

อ่านต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 19 Aug 2020

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการสัมมนา " การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ "

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)
โพสเมื่อ : 14 Aug 2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS)

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " A-HA กับการนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 มาใช้ในงานคุณภาพ
โพสเมื่อ : 14 Aug 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " A-HA กับการนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 มาใช้ในงานคุณภาพ

Self Assessment Report " โดยมี พ.ต.อ.กฤติชาติ กำจรปรีชา จากโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการนำเสนอ " ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน State Quarantine ที่ผ่านมา "
โพสเมื่อ : 05 Aug 2020

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการนำเสนอ " ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน State Quarantine ที่ผ่านมา "

น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการนำเสนอ " ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน State Quarantine ที่ผ่านมา "

อ่านต่อ
แผนกธุรการ กอ.รพ.ฯ จัดโครงการอบรม เรื่อง " การเขียนหนังสือราชการ "
โพสเมื่อ : 23 Jul 2020

แผนกธุรการ กอ.รพ.ฯ จัดโครงการอบรม เรื่อง " การเขียนหนังสือราชการ "

น.อ.สมชาย จันทโรธร รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง " การเขียนหนังสือราชการ "

อ่านต่อ
BACK   123456... 31   NEXT