1

โครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ปีการศึกษา 2560

พล.ร.ต.โสภณ รัตนสุมาวงศ์ รอง จก.พร. เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 5