1

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร.มีมติให้ผลงานเรื่อง "โครงการบริการร่วมรักษาการผ่าตัดหัวใจ ของทีมผ่าตัดหัวใจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กับ รพ.ศิริราช และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์" ของหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก รพ.ฯ ในประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 และจะได้รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ 28 มิ.ย. 60