1

ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลปฐมภูมิ ลูกข่ายของ รพ.ฯ

น.อ.ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลปฐมภูมิ ลูกข่ายของ รพ.ฯ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ยศ.ทร. , ห้องพยาบาล บก.ทร. , ห้องพยาบาล ขส.ทร. , ห้องพยาบาล ยก.ทร. , ห้องพยาบาล กลน.ทร. และห้องพยาบาล อร.ทร. เพื่อช่วยกำกับดูแลให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เมื่อ 27 มิ.ย. 60