1

28 มิ.ย. 60 รับการตรวจเยี่ยมและรับการประเมิน กับรางวัล "นวัตกรรมการบริการ ดีเด่น" กพร OPDC

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เราพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและรับการประเมิน กับรางวัล "นวัตกรรมการบริการ ดีเด่น" กพร OPDC