1

พล.ร.อ.สินธุ วงศ์ไพบูลย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ

พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 590,000 บาท จาก พล.ร.อ.สินธุ วงศ์ไพบูลย์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 21 มิ.ย. 60