1

ศึกษาดูงาน " การจัดทำโครงการการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR )

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน " การจัดทำโครงการการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ( Corporate Social Responsibility : CSR ) " ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 60