1

ศสท.รพ.ฯ ดำเนินการซ้อมดับเพลิงภายในหน่วยงาน

ศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการซ้อมดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และทบทวนหลักการปฏิบัติให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อ 25 ก.ย. 60