1

งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง รพ.ฯ ประจำปี 2560

พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธาน งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง รพ.ฯ ประจำปี 2560 " Pinklao Party ... รักนี้นิรันดร " ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสร พร. เมื่อ 26 ก.ย. 60