1

ต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ปี งป.60

น.อ.อานัน นิ่มนวล รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานต้อนรับคณะตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ปี งป.60 ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ 19 ก.ย. 60