1

ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.ฯ ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดี

น.อ.ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นผู้แทน ทร. เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สาขาบริการภาครัฐ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดี ของศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.ฯ ชื่อผลงาน " Fast for Life - HBOT ทางด่วนแห่งชีวิต " โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 60