1

พิธีรายงานตนเองของ รอง ผอ.รพ.ฯ , ผช.ผอ.รพ.ฯ และ หน. นขต.รพ.ฯ ต่อ ผอ.รพ.ฯ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดพิธีรายงานตนเองของ รอง ผอ.รพ.ฯ , ผช.ผอ.รพ.ฯ และ หน. นขต.รพ.ฯ ต่อ พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการ รพ.ฯ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560