1

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ของ รพ.ฯ ในโอกาสก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผอ.รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.ฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพื้นที่ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เนื่องในโอกาสก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560