1

รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม "การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบสารสนเทศ "

น.อ.อานัน นิ่มนวล รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบสารสนเทศ " ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อ 24 เม.ย. 60