1

แถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ 28 ก.ย. 60

พล.ร.ต.สมคิด ทิมสาด ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับแถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ และให้โอวาทแก่กำลังพล รพ.ฯ ณ ห้องโถงชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อ 28 ก.ย. 60