1

พิธีมังคลาภิเษก วัตถุมงคลหมอพร(กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) รุ่นสืบสานปณิธานหมอพร

พิธีมังคลาภิเษก วัตถุมงคลหมอพร(กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) รุ่นสืบสานปณิธานหมอพร จัดสร้างโดยกรมแพทย์ทหารเรือ


พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ/ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษกวัตถุมงคลหมอพร (กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) รุ่น "สืบสานปณิธานหมอพร" ซึ่งตรงกับวันธงชัย ณ เรือนหมอพร วังนางเลิ้ง เขตดุสิตกรุงเทพฯ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานมูลนิธิเรือหลวงชุมพร หาดทรายรี และพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ราชสกุลอาภากร พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดหารายได้ ฯ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564


พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้จัดตั้ง ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อสืบสานปณิธานหมอพร พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผู้บัญชาการทหารเรือรับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฯ ดังกล่าวเป็นรูปธรรมจึงได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น "สืบสานปณิธานหมอพร" เพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน


การจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น "สืบสานปณิธานหมอพร" ครั้งนี้ ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานแผ่นทอง นาก เงิน ลงอักขระเพื่อเป็นชนวนมงคลในการจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กำหนดฤกษ์ยามและวันประกอบพิธีทั้ง 3 วาระ ดังนี้


-วาระที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันธงชัย ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ เรือนหมอพร วังนางเลิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่หมอพร ทรงทดลองยาและรักษาผู้ป่วย ด้วยพระเมตตาอันเปี่ยมล้น


-วาระที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันธงชัย ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถมหาอุตม์ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่ ที่หมอพร ทรงศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยจากหลวงปู่ศุขพระอาจารย์ใหญ่


-วาระที่ 3 วันอังคารที่ 20กรกฎาคม 2564 พิธีมังคลาภิเษก ณ อาศรมหมอพร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งในครั้งนี้จะมีการเททองหล่อพระรูปหมอพรขนาดเท่าพระองค์จริง เพื่อประดิษฐานภายในศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ