1

" ส่งยาถึงบ้าน ต้านภัยโควิด "

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และรับยาแบบ Drive thru