1

ดร.วีระ - คุณกุลวรัดดา วีระกุล มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท จาก ดร.วีระ - คุณกุลวรัดดา วีระกุล สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564