1

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มอบเงินบริจาค

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดย หม่อมราชวงศ์จิยากร (อาภากร) เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลในเครือสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564