1

ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564