1

บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาค

นาวาเอก สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก บริษัท ซอฟต์เทล คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี คุณเกรียงไกร ศรีอนันต์รักษา ประธานผู้จัดการบริษัทฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564