1

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ มอบเงินบริจาคในนาม คุณกาญจนา เอี่ยมทัศนา

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคในนาม คุณกาญจนา เอี่ยมทัศนา จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564