1

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ คุณอินทริยา หนูเทพ มอบเงินบริจาค

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ คุณอินทริยา หนูเทพ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564