1

กรมสวัสดิการทหารเรือ มอบไข่ไก่ จำนวน 6,000 ฟอง

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบไข่ไก่ จำนวน 6,000 ฟอง จากกรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อนำไปประกอบอาหารมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564