1

บริษัท CLP Intertrade Co., Ltd. โดย คุณมานพ - คุณงามจิตต์ ลี้โกมลชัย มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 110,000 บาท จากบริษัท CLP Intertrade Co., Ltd. โดย คุณมานพ - คุณงามจิตต์ ลี้โกมลชัย สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564