1

พลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์ และดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ มอบเงินบริจาค

นาวาเอก สมพร ระวิงทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร และนาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท จากพลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์ และดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อผู้ป่วย Covid-19 โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564