1

นาวาเอก สมบูรณ์ เจิมศิริ มอบเงินบริจาค

พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากนาวาเอก สมบูรณ์ เจิมศิริ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ณ หอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564